Joskus uusien työntekijöiden rekrytoiminen ja toiminnan fokuksen muutos edellyttävät uudenlaista yhteisymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä.

Tällaisissa tilanteissa minua usein pyydetään pitämään työyhteisöä vahvistava työpaja. Osallistavin menetelmin ja läsnäoloa vahvistavin työkaluin moni työyhteisö on kokenut saaneensa tukea kasvuunsa.

Sanottua

”Todella hyvä setti! Kokemus oli kaikin puolin todella positiivinen!”

Misha Lagerstedt, CEO, Boutique Animation Oy.
Palaute koski luovan tiimin yhteisiä arvoja ja pelisääntöjä koskevaa ryhmävalmennusta.