Kirja on sisustusarkkitehtuurin opinnäytetyöni Lahden muotoiluinstituuttiin. Tutkin siinä työn tekemisen tiloja, joiden avulla luovan työn eri vaiheita voi optimaalisesti tukea. Moniaistisella suunnittelulla on kirjassa keskeinen rooli.

OSTA >