Työyhteisön muutosvalmennus

Kun työyhteisössä on yhtä aikaa meneillään useampi muutos, joudutaan koville. Olipa kyseessä sitten muutos organisaation rakenteessa, työtavoissa tai toimitiloissa tai ihan vain kasvun nopeudessa, muutosvalmennus auttaa selviytymään.

Onnistunut muutos tehdään yhdessä. Siihen tarvitaan yhteinen tavoite, selkeä prosessi sekä henkilökunnan osallistuminen. Minulla on muutosprosessien läpiviennistä vuosien kokemus.

Sanottua

”Kiitos inspiraatiosta ja energiasta, jota saimme! Valmennuksen tavoitteena oli inspiroida ja tuoda oivalluksia. Inspiraatiota käsiteltiin innostavin ja osallistavin menetelmin niin, että jokainen pääsi mukaan. Osallistujat pystyvät nyt helposti hyödyntämään harjoituksia omassa arjessaan, työssä ja vapaalla. Tilaisuuden energia oli mukaansatempaavaa – valmennuksen tavoite täyttyi mielestäni erinomaisesti.”

Jaana Reijonen, Senior Consultant, Development & Training, Nordea


Hyvän mielen valmennus työyhteisölle

Joskus uusien työntekijöiden rekrytoiminen ja toiminnan fokuksen muutos edellyttävät uudenlaista yhteisymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä.

Tällaisissa tilanteissa minua usein pyydetään pitämään työyhteisöä vahvistava työpaja. Osallistavin menetelmin ja läsnäoloa vahvistavin työkaluin moni työyhteisö on kokenut saaneensa tukea kasvuunsa.

Sanottua

”Todella hyvä setti! Kokemus oli kaikin puolin todella positiivinen!”

Misha Lagerstedt, CEO, Boutique Animation Oy.
Palaute koski luovan tiimin yhteisiä arvoja ja pelisääntöjä koskevaa ryhmävalmennusta.


Hyvän mielen uramentorointi

Joskus ihmiset tulevat urallaan siihen kohtaan, että kaipaavat mentoria noustakseen seuraavalle tasolle. Tässä kohdassa minä astun usein kuvaan.

Mentorointifilosofiani ydin on rinnalla kulkeminen. Asiakas itse on oman elämänsä paras asiantuntija. Minun roolini on kysyä oikeat kysymykset ja sopivien työkalujen avulla saada asiakas luomaan oma polkunsa menestykseen.

Asiakkaani ovat työelämässä pitkälle edenneitä johtajia, asiantuntijoita ja esimiehiä sekä luovan alan talentteja. Tuellani on saavutettu menestystä niin TV-maailman, taiteen ja esiintymisen kuin mainos- ja yritysmaailmankin huipulla.

Oma näkökulmani mentorointiin on se, että jokaisella on oikeus menestyä, ja siihen voi ja kannattaa hakea tukea.

Sanottua

”Evan testimonial”

Eva-Lena Huhtala
I Like Me –messujen perustaja