Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mood It Oy

2206026-6

Liiketie 30

00730 Helsinki


Tietosuojavastaava / yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Maaretta Tukiainen

040 533 9903

Liiketie 30

00730 Helsinki


2. Rekisteröidyt

Mood It Oy:n nykyiset ja aikaisemmat asiakkaat, maaretta.com -sivujen yhteydenottolomakkeen kautta tulevat yhteydenottopyyntöihin liittyvät henkilötiedot sekä Tilaa uutiskirje -lomakkeen kautta tulevat yhteystiedot, joihin liittyy markkinointilupa.


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin nimi:

Mood It Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään nykyisen tai aiemman asiakassuhteen tai yhteistyön perusteella.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakassuhteen hoitaminen

Palveluistamme kertominen

Tapahtumista tiedottaminen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot:

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys.

Asiakastiedot:

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista tai yhteistyöstä, ilmoitetut kiinnostavat palvelut sekä markkinointilupatiedot.


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä tietosuojavastaavalle:

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai kun sovitaan yhteistyökumppanin kanssa yhteistyötoimista. Lisäksi tietoja saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään Maaretta.com-sivuston verkkolomakkeiden (yhteydenotto ja uutiskirjeen tilaaminen) kautta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mood It Oy:n ulkopuolelle. IT-palveluidemme tuottamisen ja asiakasrekisterin hallinnoimisen yhteydessä henkilötietojamme käsittelevät kuitenkin myös alihankkijat. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

MailChimp


8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus tai yhteistyö on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Kirjaa tähän myös, jos ulkoistatte henkilötietojen käsittelyä alihankinnan tai ulkoistamisen yhteydessä. Tällaisia voivat olla esim. tilitoimisto tai IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle esimerkiksi viestintä- tai hallinnollisten palveluiden alihankinnassa, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä oman nettiselaimesi asetuksista.