JULKAISTAAN 2019

Ida Hakolan ja Ilona Hiilan kanssa kirjoittamani opaskirja, jonka avulla organisaatiot oppivat rakentamaan käyttöönsä tiimiälyn. Tutkimusten mukaan tulevaisuuden työelämä edellyttää uudenlaisia työelämätaitoja, joista yksi tärkeimmistä on tiimiäly. Kirja sisältää case-esimerkkejä ja tutkimustietoa sekä käytännönläheisen toimintamallin uudistushaluisten organisaatioiden tarpeisiin.